Kaavio lataus ja käynnistysvirtapiiristä

Lataus ja käynnistysvirtapiirin kuva kaikessa yksinkertaisuudessaan. 

Laturilta menee johdot DF ja D+ latausreleelle vastaaviin liittimiin, ja D- tulee latausreleeltä runkoon. Laturilla ei välttämättä koko liitintä ole, koska se on kuoren kautta liitetty kiinni moottoriin. Latausvalo on kytketty latausreleen D+ liittimestä, virtalukon siihen liittimeen johon on kytketty muut laitteet jotka toimivat virta päällä asennossa. Kun virran kytkee päälle niin latausvalo syttyy, koska lamppu saa jännitteen virtalukon kautta, ja maadoituksen laturin D+ liittimestä käämityksen kautta. Kun moottori käynnistetään, ja laturin lataus alkaa, niin D+ liittimessä jännite nousee, jolloin myös latausvalo sammuu. Syystä että lampun molemmissa liittimissä on sama jännite, jolloin ei virtaa kulje lampun läpi. Kun taas moottori pysäytetään, ja lataus loppuu, myös lamppu syttyy.
B+ latausreleeltä voi mennä, joko käynnistinmoottorin samaan napaan johon tulee akulta + johdin, tai  tai virtalukolle, jolloin samasta navasta menee suora johdin käynnistinmoottorin kautta akun + napaan, tähän johtimeen kytketään myös ampeerimittari. Ampeerimittarin plusnapa tulee virtalukolle ja miinusnapa käynnistinmoottorille. Näin kytkettynä mittari näyttää virran joka moottorin käydessä kulkee johtimessa ja myös sen suunnan. Jos moottorin käydessä kulutus on suurempi mitä laturi pystyy tuottamaan, niin lisävirta otetaan akusta, jolloin mittari näyttää purkausta. Jos taas kulutus on pienempi mitä laturin tuotto, niin ylijääneellä tuotolla ladataan akkua, ja mittari näyttää latausta. 

Virtalukko kytkee, virran ollessa päällä asennossa kaikki muut kytkennät kuvassa ylös olevan nuolen kohdalta.
Valot kylläkin tulee kytkeä niin että ne toimivat myös silloin kun virta ei ole päällä. Valot ja muut laitteet kytketään sulakerasian kautta virtalukon tulevasta B+/30 johtimesta. Tähän samaan kytkentäpisteeseen tulee ampeerimittarin + navasta johto, ja mittarin tältä puolelta tulee ottaa kaikki virtaa kuluttavien laitteitten käyttösähköt. Mittarin toisessa johdinliitännässä ei saa olla kuin yksi johto, joka menee samaan pisteeseen käynnistysmoottorilla, kuin akun paksu johtokin. Tällä kytkennällä on se etu, että siinä näkee todellisen tilanteen, jos laturi lataa akkua, tai jos akkua puretaan jonkin kojeen kautta.

Tämä kytkentäkaavio on periaatteellinen mutta toimiva ihan tällaisenaan. Kuitenkin jos katselee jonkin uudemman laitteen kytkentäkaavioita ja kytkentöjä ne tuppaavat olemaan pikkasen monimutkaisempia. Kun tähänkin lisätään vielä kaikki valot ja lämmityslaitten kolminopeuksiset puhaltimet, työvalot releineen, käynnistyksen releet, niin automaattihehkun kuin käynnistyksen estonkin, niin sitten kytkentä onkin jo varsinainen johtojen sekamelska. Siitä pitäisi sitten vian ilmetessä saada jotain selvääkin. Tavallisesti jostain ohjekirjasta löytyy ainoastaan mahdollinen sulaketaulun kuva, jossa on esitetty mikä sulake kuuluu mihinkin, vieläpä niin että jos on kyseessä malli A5 niin sitä, ja mallissa B3 tätä, jos on tai ei ja jos ja jos. Useimmiten edellinen korjaaja on vielä vetänyt uuden johdon, jolla on saanut jonkin osan toimimaan toivotulla tavalla. Jos sattuu löytymään jostain kytkentäkaavio joka on juuri siitä ko. laitteesta, se on yleensä korjaustilanteessa harvinaisempi kuin lottovoitto. 

Periaatteessa yksinkertaisimmillaan kytkentä on kuitenkin kuvan mukainen.


Sama kytkentä, mutta vaihtovirtalaturilla jossa on sisäinen jännitesäädin.

Kotisivu  Elektroniikka sivulle   Takaisin