PINNANKORKEUDEN OSOITUSLAITE,  ANTURIN RAKENNE.

Anturi voidaan rakentaa esimerkiksi sähköputkesta, johon tunnistus kaapeli liitetään. Erilliset johtimet päätetään esimerkiksi ruuvien alle jolloin ne eivät pääse liikkumaan. Johtimet päätetään siihen korkeuteen josta halutaan pinta tunnistaa. Yhteinen nollajohdin kytketään esimerkiksi putken ulkopintaan kiinnitettyyn hitsauslankaan, joka on koko putken mittainen.

Putkeen tehdystä reiästä tuodaan johdin putken ulkopuolelle ja kiinnitetään pelkästään ruuvin alle, tai mahdollisesti Abiko liittimellä, putken ulkopintaan. GND johdin kytketään putken mittaiseen hitsauslankaan, joka on kiinnitetty putken ulkopintaan nippusiteillä, tai jollain muulla tavalla.

Anturista täytyy tehdä yhtä pitkä kuinka korkea mitattava säiliö on. Mittauspisteet mitataan koko putken matkalle, jättäen kumpaankin päähän sen verran vajaaksi että alimmasta pisteestä saadaan osoitus "Säiliö tyhjä" eli kaikki valot ovat sammuneena. Sekä ylimmästä pisteestä saadaan osoitus "Säiliö täynnä", eli kaikki valot palavat. Loput neljä johdinta päätetään sopivin välein ylärajan ja alarajan välille.

Kotisivu  Elektroniikka sivulle Laitteen alkusivu