PINNANKORKEUDEN OSOITUSLAITE, PIIRILEVYN KYTKENTÄ

Kytkentä koostuu kuudesta erillisestä mittauksesta. Mittaukseen kuuluu mittauspuolella 2kpl vastuksia  joilla saadaan aikaan jännitejako, jolla saadaan CMOS piirin 14049:n sisäänmeno pysymään loogisessa ykkösessä, silloin kun anturin mittapiste ei ole kosketuksessa veden kautta kytkennän nollapisteeseen. Tässä tilanteessa piirin 14049 lähtö pysyy nollassa, jolloin lähtöön kytketty LED ei pala. Kun taas anturin mittapiste kytkeytyy veden kautta kytkennän nollapisteeseen, samalla 14049 piirin sisäänmeno jännite laskee ja lähtö nousee ylös, jolloin lähtöön kytketty LED syttyy. Kytkentäkaaviossa ei montaakaan osaa ole. Jos kytkentää käyttää paristolla voi vielä jännite syöttöön kytkeä n. 100uF:n elkon.

Kotisivu  Elektroniikka sivulle  Laitteen alkusivu