Huomioita piirilevystä ja ohjelmasta

Ohjelman pitäisi toimia myös XP:ssä kunhan asentaa ensin dlportio ohjelman tiedostossa olevien ohjeiden mukaan jotka kylläkään ei ole XP:tä varten. Pitää vain hieman miettiä mitä minnekin lisää ja mikä palikka kuuluu minnekin. 

Ohjelmointikantaan ei kannata piiriä kiinnittää ennen kuin kaapelin on kytkenyt koneeseen ja jännitteen piirilevylle. Kytkettäessä printterikaapeli se samalla kytkee ohjelmointijännitteen piirille. Oikea toimintajärjestys on ensin kytkeä piirilevylle jännite ja senjälkeen printterikaapeli, sama sitten jos kone on käynnissä tai ei. Jos kone ei käy käynnistetään kone ja ohjelma, muuten pelkkä ohjelma. Ohjelman käynnistyttyä pitäisi ohjelmointivalon sammua piirilevyltä. Normaalitilanteessa molempien piirilevyjen valojen täytyy olla sammuneena. Ohjelmoitaessa tai piiriä luettaessa jännite valo palaa ja ohjelmointi valo vilkkuu muutaman kerran.

 1. Ohjelman asetukset.
  • Vdd, valittuna D2 ja Invert sekä painonapissa OFF
  • Vpp, valittuna D3 ja Invert sekä painonapissa OFF
  • Output, valittuna D0 ja painike Low
  • Clock, valittuna D1 ja painike Low
  • Input, valittuna ACK ja painikkeessa High
 2. Portin valinta, koneen portin mukaan.
  • Jos ohjelmointilaite on kytkettynä porttiin silloin kun ohjelma käynnistetään, ohjelma etsii oikean portin ohjelmointilaitteen käyttöön.
  • Jos ohjelmointilaite kytketään porttiin vasta ohjelman käynnistyksen jälkeen, voidaan portti etsiä toiminnolla "Find port".
 3. Delay time. sopiva arvo on varmaan n. 20 ms luokkaa, jos aika on liian lyhyt ohjelma antaa virheilmoituksen.
 4. Prosessor, valinta pitää olla oikein, PIC16C84 tai PIC16F84, ohjelmoitavaa prosessoria vastaava.
 5. Fuses,
  • Protect valinta sulkee piirin. (joku väitti joskus että, jos tämä on valittuna ohjelmoitaessa, niin sen ohjelmoinnin jälkeen ei pystyisi piiriä enää ohjelmoimaan uudelleen, ei ole tullut kokeiltua.) Tämän pitäisi olla piirin suojaus ettei piiriin ohjelmoitua ohjelmaa pystyisi lukemaan ohjelmoinnin jälkeen.
  • WDT, (Watch Doc Timer) valinta päällä tai pois. Aikaan perustuva ohjelman toiminnan valvonta.
  • PUT, (Power Up Timer) Valinta päällä tai pois. Käynnistys viive.
 6. Oscillator,
  • XT, Kide tai keraaminen resonaattori, käytettäessä kidettä tai resonaattoria. 4MHz
  • RC, Vastuksesta ja kondensaattorista muodostettu aikapiiri 4MHz
  • HS, Kide tai resonaattori, High Speed 20MHz
  • LP, Kide tai resonaattori, Low Power 40kHz
 7. Ohjelman painikkeet
  • Disassemble, kääntää ohjelman muistissa olevan HEX tiedoston jotakuinkin ymmärrettävään muotoon ja tekee siitä ASM tiedoston. Ainoa nappi joka on käytössä jos ohjelmointilaite ei ole kiinni LPT portissa.
  • Read PIC, lukee piirillä olevan ohjelmakoodin ohjelman muistiin HEX tiedostoksi.
  • Verify, vertailee piirillä olevaa ohjelmakoodia ohjelman muistissa olevaan koodiin.
  • Erase, tyhjentää piirin ohjelmakoodista, kirjoittaa piirin kaikki muistipaikat samanlaisiksi.
  • Write PIC, kopioi ohjelman muistissa olevan koodin, HEX tiedosto, piirille.
 8. Yläreunan valintakielekkeet.
  • Buffer, ohjelman muistissa oleva ohjelmakoodi, joka on valmiina kirjoitettavaksi piirille, tai luettu piiriltä.
  • HEX file, edellisen kohdan ohjelmakoodi HEX muodossa.
  • Source code, koodi josta muodostetaan edelliset, voidaan lisätä omia kommentteja ja huomautuksia luettavuuden parantamiseksi. Koodi käännetään jollain kääntäjällä jolloin siitä saadaan HEX tiedosto. Tai päinvastoin ohjelman painikkeella Disassemble, jolloin HEX tiedostosta saadaan ns. lähdekoodi, joka ei kuitenkaan ole aivan ymmärrettävässä muodossa, koska siitä sitten puuttuvat kaikki ohjelmoijan tekemät kommentit joilla parannetaan lähdekoodin luettavuutta.

Kotisivu  Elektroniikka sivulle Ohjelmointilaite sivu