LPT portti.

LPT porttia voidaan ohjata jostain ohjelmasta suoraan, jonkin ohjelmakirjaston (DLL) avulla. Ohjelmointilaitteen ohjaukseen käytetty kirjasto DLPortIO.DLL täytyy kopioida WIN95/98 järjestelmässä WINDOWS\SYSTEM kansioon.

LPT portti sisältää kolme erillistä 8bittistä rekisteriä joiden osoitteet muodostuvat portin perusosoitteesta, lisäämällä osoitteeseen 1 tai 2. 
Perus osoitteessa on DATA portti, ja kun osoitteeseen lisätään 1 päästään STATUS porttiin ja kun osoitteeseen lisätään 2 päästään CONTROL porttiin. DATA portin kaikki 8 bittiä on tuotu D-liittimen piikeille, STATUS portin 5 eniten merkitsevää bittiä löytyy D-liittimeltä, ja CONTROL portin 4 vähiten merkitsevää bittiä. Loput D-liittimen piikeistä on kytketty GND pisteeseen. Taulukosta ja alla olevista kuvista saattaa selvitä paremmin mihin piikkeihin mikäkin bitti on kytketty. Kaikki D-liittimelle tuodut signaalit ovat TTL tasoisia 1 = n.+5V ja 0 = n.0V

LPT portin runkoliitin nastajärjestys.

LPT portin signaalit jaoteltuna rekistereiden mukaan.

Data port (baseaddress+0)

Status port (base address+1)

Control port (base address+2)

Write / Read

IN

IN / OUT

D7

Data 7

Pin 9

D7

BUSY

Pin11

D7

reserv

 

D6

Data 6

Pin 8

D6

ACK

Pin10

D6

reserv

 

D5

Data 5

Pin 7

D5

PE

Pin12

D5

Direction

 

D4

Data 4

Pin 6

D4

SELECT

Pin13

D4

IRQ enable

 

D3

Data 3

Pin 5

D3

ERROR

Pin15

D3

SELECT IN

Pin17

D2

Data 2

Pin 4

D2

IRQ

 

D2

INIT

Pin16

D1

Data 1

Pin 3

D1

reserv

 

D1

AUTO FEED

Pin14

D0

Data 0

Pin 2

D0

reserv

 

D0

STROBE

Pin1

 

LPT-portin nastajärjestys

 

LPT-portin rekisterit ja liittimellä käytettävissä olevat signaalit

 

   LPT-portin signaalit.

 

Kotisivu  Elektroniikka sivulle Ohjelmointilaite sivu