Kotisivu  Elektroniikka sivulle PIC16F84 PIC16F877

PIC16xxx piirien käskyt.

f =

Rekisteriosoite ( 0x00 ... 0x7F ), tai rekisterille annettu nimi

d =

Kohteen valinta. 
d = 0  palauttaa tuloksen W-rekiseriin
d = 1  palauttaa tuloksen f-rekisteriin (käskyissä oletusarvona palautus f-rekisteriin)
ADDWF f,d (W) rekisterin sisältö lisätään (f) rekisteriin, tulos d:n määräämään paikkaan, jos d  = 0 tulos (W), tai d = 1 niin tulos (f)
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin C, DC, Z
ANDWF f,d Looginen vertailuoperaatio (W) AND (f), tulos d:n määräämään paikkaan, jos d  = 0 tulos (W), tai d = 1 niin tulos (f)
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin  Z
CLRF f Tyhjentää rekisterin f  = 00
     
CLRW   Tyhjentää rekisterin W  =  00
     
COMF f,d Muodostaa (f) rekisterin komplementin tulos siirretään d:n määräämään paikkaan,  jos d  = 0 tulos (W), tai d = 1 niin tulos (f)
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin  Z
DECF f,d Vähentää rekisteristä (f) 1, tulos siirretään d:n määräämään paikkaan,  jos d  = 0 tulos (W), tai d = 1 niin tulos (f)
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin  Z. Z=1 käskyn jälkeen jos tulos on 0
DECFSZ f,d Vähentää rekisteristä (f) 1, tulos siirretään d:n määräämään paikkaan,  jos d  = 0 tulos (W), tai d = 1 niin tulos (f)
    Ohitetaan seuraava käsky jos tulos on 0
INCF f,d Lisätään rekisteriin (f) 1, tulos siirretään d:n määräämään paikkaan,  jos d  = 0, tulos (W), tai d = 1, niin tulos (f)
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin  Z. Z=1 käskyn jälkeen jos tulos on 0
INCFSZ f,d Lisätään rekisteriin (f) 1, tulos siirretään d:n määräämään paikkaan,  jos d  = 0 tulos (W), tai d = 1 niin tulos (f)
    Ohitetaan seuraava käsky jos tulos on 0
IORFW f,d Looginen vertailuoperaatio (W) TAI (f) , tulos d:n määräämään paikkaan, jos d  = 0 tulos (W), tai d = 1 niin tulos (f)
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin  Z. Z=0 käskyn jälkeen jos tulos on 0
MOVF f,d (f) rekisterin sisältö siirretään d:n määräämään paikkaan, jos d  = 0 tulos (W), tai d = 1 niin tulos (f)
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin  Z
MOVWF f (W) rekisterin sisältö siirretään paikkaan (f)
     
NOP   Odottaa yhden käskyjakson ei tapahdu muuta toimintoa.
     
RLF f,d Siirtää (f) rekisterin sisältöä yhden bitin vasemmalle, tulos siirretään d:n määräämään paikkaan,  jos d  = 0 tulos (W), tai d = 1 niin tulos (f)
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin C, jos suurin bitti on 1 käskyn jälkeen C =1
RRF f,d Siirtää (f) rekisterin sisältöä yhden bitin oikealle, tulos siirretään d:n määräämään paikkaan,  jos d  = 0 tulos (W), tai d = 1 niin tulos (f)
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin C,  käskyn jälkeen C =1
SUBWF f,d Vähentää (W) rekisterin sisällön (f') sisällöstä,  jos d  = 0 tulos (W), tai d = 1 niin tulos (f)
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin C, DC, Z . C = 1 jos tulos positiivinen, C=1 jos tulos on 0, C=0 jos tulos on negatiivinen.
SWAPF f,d Vaihtaa 8bit luvussa 4:n ensimmäisen ja viimeisen bitin paikkaa,  jos d  = 0 tulos (W), tai d = 1 niin tulos (f)
     (Luku 29h luvuksi 92h)
XORWF f,d Looginen vertailuoperaatio (W) XOR (f) , tulos d:n määräämään paikkaan, jos d  = 0 tulos (W), tai d = 1 niin tulos (f)
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin  Z
     

b =

bitti numero kohderekisterissä
BCF f,b Kirjoitetaan 0 (f) rekisterin bittiin (b)
BSF f,b Kirjoitetaan 1 (f) rekisterin bittiin (b)
BTFSC f,b Ohitetaan seuraava käskyrivi jos (f) rekisterin bitti (b) = 0
BTFSS f,b Ohitetaan seuraava käskyrivi jos (f) rekisterin bitti (b) = 1
     
 

 k =

 luku 00h ... FFh, voidaan käyttää myös nimettyä rekisteriä.
ADDLW k Lisää luku (k) (W) rekisterin sisältöön tulos (W) rekisteriin.
ANDLW k Looginen vertailuoperaatio luku (k) AND (W), tulos (W) rekisteriin.
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin  Z
CALL k Aliohjelmakutsu (k) aliohjelman nimi tai muu aloituspaikka, lopetus vaatii aliohjelman palautuskäskyn.
CLRWDT   Nollataan Watchdog ajastin, rekisterit WDT ja WDT esijakaja = 00h ja TO ja PD = 1
GOTO k Hyppykäsky paikkaan (k) ei erillistä paluu käskyä.
IORLW k Looginen vertailuoperaatio luku (k) OR (W), tulos (W) rekisteriin.
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin  Z
MOVLW k Kirjoitetaan luku (k) rekisteriin (W)
RETFIE   Ohjelman palautus keskeytyksestä
RETLW k Aliohjelman palautus pääohjelmaan palautusosoite taulukon kautta
RETURN   Aliohjelman palautus pääohjelmaan
SLEEP   Power down status bitti (PD) nollataan. Time-out status bitti (TO) asetetaan. Watchdog ajastin ja esijakaja nollataan.
    Prosessori asetetaan SLEEP tilaan ja oskillaattori pysäytetään.
SUBLW k Vähentää (W) rekisterin sisällön (k):sta tulos (W) rekisteriin.
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin C, DC, Z . C = 1 jos tulos positiivinen, C=1 jos tulos on 0, C=0 jos tulos on negatiivinen.
XORLW k Looginen vertailuoperaatio (W) XOR (k) , tulos (W) rekisteriin
    Vaikuttaa STATUS rekisteriin  Z
     
OPTION   Option rekisteriin kirjoitus tapahtuu siten että , ensiksi valitaan BANK1, siirretään luku (W-rekisteriin)  ja sen jälkeen käskyllä MOVF OPTION siirretään (W- rekisterin) sisältö option rekisterin sisällöksi. Ja lopuksi taas siirrytään BANK0:aan.
     
TRIS   TRISA tai TRISB rekisteriin kirjoitetaan lisäämällä luku ensin W rekisteriin ja siirtämällä se sieltä MOVWF TRISA tai MOVWF TRISB käskyillä TRISA tai TRISB rekistereihin.

Kotisivu  Elektroniikka sivulle PIC16F84 PIC16F877