Kotisivu  Elektroniikka sivulle Takaisin

PIC16F84 piirin rekisterit. Rekisterien sisällöllä voidaan ohjelmallisesti muuttaa piirin toimintaa. Ohjata I/O portteja ja lukea niitten tilat. Suorittaa laskutoimituksia. Käyttää I/O porttien tilojen tallennuspaikkana yms. Kaikki ohjelman käskyt ja data käsitellään W-rekisterissä. W-rekisteri on koko piirin keskeisin rekisteri. Seuraavat rekisterit  ovat piirin muistialueen alussa ja näitten jatkona on vielä 68 yleiskäyttöistä rekisteriä jotka voidaan ohjelmassa nimetä oman halun mukaan, tai käyttää niiden sijaintiosoitetta 0x0CH...0x4FH.

Address Name Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
Bank0
00 INDF Käytetään sisäisessä muistin osoituksessa (FSR), rekisteri ei ole varsinainen rekisteri.
01 TMR0 8-bit reaaliaika kello/laskija
02 PCL Vähiten merkitsevät 8 bit ohjelmalaskijasta (PC)
03 STATUS IRP RP1 RP0 TO PD Z DC C
04 FSR Sisäisen datamuistin osoituksen osoitin.
05 PORTA - - - RA4/T0CK1 RA3 RA2 RA1 RA0
06 PORTB RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0/INT
07  --- Rekisteri ei ole käytettävissä
06 EEDATA EEPROM data rekisteri
09 EEADR EEPROM osoiterekisteri
0A PCLATH       Eniten merkitsevät 5bit ohjelmalaskijasta PC
0B INTCON GIE EEIE T0IE INTE RBIE T0IF INTF RBIF
0C ... 68 yleiskäyttöistä ja ohjelmoinnissa vapaasti nimettävää 8bit rekisteriä.
... 4F SRAM rekisterit 0CH ... 4FH

Bank1

80 INDF Käytetään sisäisessä muistin osoituksessa (FSR), rekisteri ei ole varsinainen rekisteri.
81 OPTION RBPU INTEDG T0CS T0SE PSA PS2 PS1 PS0
82 PCL Vähiten merkitsevät 8 bit ohjelmalaskijasta (PC)
83 STATUS IRP RP1 RP0 TO PD Z DC C
84 FSR Sisäisen datamuistin osoituksen osoitin.
85 TRISA       PORTA, tilan ohjausrekisteri  (PORTB input/output)
86 TRISB PORTB, tilan ohjausrekisteri  (PORTB input/output)
87 --- Rekisteri ei ole käytettävissä
88 EECON1 - - - EEIF WRERR WREN WR RD
89 EECON2 EEPROM kontrollirekisteri 2 , rekisteri ei ole käsiteltävissä suoraan ohjelmassa
8A PCLATH - - - Eniten merkitsevät 5bit ohjelmalaskijasta PC
8B INTCON GIE EEIE T0IE INTE RBIE T0IF INTF RBIF

Takaisin