Kotisivu  Elektroniikka sivulle Takaisin

EECON1 rekisteri. Osoitteessa 88H. EEPROM muistin ohjaus rekisteri.
EECON2 rekisteri. Osoitteessa 89H. Tämä ei ole fyysinen rekisteri, liittyy kuitenkin edelliseen toiminnan aikana.

BIT Nimi Tarkoitus
0 RD Read Control bit,  EEPROM muistin luku kontrolli.
1 = Alustetaan EEPROM lukuun. Luku vaatii yhden käskyjakson. RD bitti voidaan vain asettaa, ei nollata, ohjelmassa. RD nollataan automaattisesti kun luku on tehty.
0 = Ei lukujaksoa alustettu.
1 WR Write Control bit, EEPROM muistin kirjoitus kontrolli.
1 = Alustetaan EEPROM kirjoitukseen. Kirjoitus vaatii 1 ms ajan. WR bitti voidaan vain asettaa, ei nollata, ohjelmassa. WR nollataan automaattisesti kun kirjoitus EEPROM:iin on tehty.
0 = Kirjoitus EEPROM:iin valmis
2 WREN EEPROM Write Enabled bit,  EE muistiin kirjoituksen ohjaus
1 = Sallitaan kirjoitusjakso
0 = Estetään kirjoitus EEPROM:iin
3 WRERR EEPROM Error Flag bit. EE muistin kirjoituksen virhe bit.
1 = Kirjoitus keskeytynyt ennenaikaisesti
0 = Kirjoitus tapahtunut oikein
4 EEIF EEPROM Write Operation Interrupt Flag,  kirjoituksen keskeytys bitti. (Bitti täytyy nollata ohjelmassa)
1 = Kirjoitus tapahtuma valmis  
0 = Kirjoitus tapahtuma ei valmis tai ei edes aloitettu
5 --- Ei käytössä, luettaessa 0
6 --- Ei käytössä, luettaessa 0
7 --- Ei käytössä, luettaessa 0

EEDATA rekisteri, Osoitteessa 08H. Toiminnan aikana kirjoitettava tai luettava data EEPROM muistiin.

7

6 5 4 3 2 1 0
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
D =  EEPROM muistiin kirjoitettava data.

EEADR rekisteri, Osoitteessa 09H. Toiminnan aikana kirjoitettavan tai luettavan datan osoite EEPROM muistissa.
Osoitealue 00H...3FH (desimaalisena 0...64). 

7

6 5 4 3 2 1 0
X X A5 A4 A3 A2 A1 A0
A =  EEPROM muistin osoite.
X = Ei käytössä.

EEPROM muistiin kirjoitus ohjelmoinnin aikana.

Sisällytetään data, assembler ohjelmoinnissa, EEPROM muistiin seuraavasti, käskyillä  ORG ja DE

ORG           2100                ; EEPROM muistin aloitusosoite, vastaa EEPROM muistialueen alkua 00H
DE                AA, BB, .....   ; Muistiin kirjoitettavat tavut. Paikkaan 00H kirjoitetaan AAH, ja paikkaan 01H kirjoitetaan BBH, jne.

Kotisivu  Elektroniikka sivulle Takaisin