Kotisivu  Elektroniikka sivulle Takaisin Takaisin käskyihin

OPTION rekisteri. Osoitteessa 81H. Käytetään ajastin toimintojen ohjaukseen.

BIT Nimi Tarkoitus
0 PS0 Prescaler Select bit 0, Esijakajan valintabitti 0.
1 PS1 Prescaler Select bit 1, Esijakajan valintabitti 1.
2 PS2 Prescaler Select bit 2, Esijakajan valintabitti 2.
3 PSA Prescaler Assignment bit  Esijakajan käytön valintabitti
1 = Esijakajaa ei käytetä. WDT
0 = Esijakajaa käytetään. TMR0
4 T0SE TMR0 Source Edge Select Bit. Laskettavan pulssin reunan valinta.
0 = Lisäys nousevalla reunalla   
1 = Lisäys laskevalla reunalla 
5 T0CS TMR0 Clock Source Select Bit, Kellopulssin valintabitti.
0 = Piirin sisäisen kellon käskyjakso
1 = Ulkoisen kellon valinta RA4/T0CKI
6 INTEDG Interrupt Edge Select Bits ( RB0/INT pin keskeytys)
0 = Keskeytys nousevalla reunalla
1 = Keskeytys laskevalla reunalla
7 RBPU PORTB Pul-up Enable bit
0 = PORTB pull-ups are enabled (Ylösveto sallittu) 
1 = PORTB pull-ups are disabled (Ylösveto estetty)

Prescaler asetukset, jolla jaetaan sisäinen käskyjakso, TMR0:n tai WDT:n käyttöön.

PS2,1,0 TMR0 WDT
000 1 / 2 1 / 1
001 1 / 4 1 / 2
010 1 / 8 1 / 4
011 1 / 16 1 / 8
100 1 / 32 1 / 16
101 1 / 64 1 / 32
110 1 / 128 1 / 64
111 1 / 256 1 / 128

Rekisterin tietojen muuttaminen.
Option rekisteriin kirjoitus tapahtuu siten että , ensiksi valitaan BANK1, siirretään luku (W-rekisteriin)  ja sen jälkeen käskyllä MOVF_OPTION, siirretään ( W- rekisterin) sisältö, option rekisterin sisällöksi. Ja lopuksi taas siirrytään BANK0:aan.

    BSF    STATUS,5    ;siirrytään käsittelemään BANK1
    MOVLW    H'00000000'     ; W-rekisteriin 00h
    MOVF    OPTION    ; siirretään W-rekisteristä OPTION rekisteriin.
    BCF    STATUS,5    ; siirrytään takaisin BANK0

Jos halutaan muuttaa vain yhtä option rekisterin bittiä se käy ihan yhtä hyvin.
Tai jokaisen bitin asetus erikseen.

    BSF    STATUS,5    ;siirrytään käsittelemään BANK1
    BSF    OPTION,7    ; asetetaan RBPU bitti 1
    BCF    STATUS,5    ; siirrytään takaisin BANK0

Kotisivu  Elektroniikka sivulle Takaisin Takaisin käskyihin