Takaisin
;*****************************************************************************************
;  Tämä tiedosto on esimerkki ohjelman aloituksesta MPLAB ohjelmalla          *
;  Ohjelma voidaan kirjoittaa esimerkiksi aloittaen tästä pohjasta.           *
;                                            *
;  Jos keskeytystä ei käytetä, keskeytystä koskeva osa voidaan jättää          *
;  pois kokonaan.                                    *
;  Samoin myös siihen liittyvät muuttujat W_TEMP ja STATUS_TEMP	         *
;                                            *
;  Jos lisää tietoa halutaan ohjelman käytöstä, sitä löytyy MPLAB            *
;  ohjelman help tiedostoista sekä Microchip dokumentista DS33014            *
;  Tosin kyllä englannin kielellä.                           *
;  Samoin lisätietoja löytyy PIC-mikron datalehdiltä, myös käskyjen           *
;  toiminnat.                            	         *
;  Kaikki kommentit voidaan kirjoittaa käännettävään ohjelmatiedostoon,         *
;  puolipisteen jälkeen (;), kääntäjä jättää kaiken, merkin oikealla puolella      *
;  olevan tekstin ja merkit huomioimatta.                        *
;                                            *
;*****************************************************************************************
;                                            *
;  Tiedostonimi:	  xxxxxxxx.asm  Ohjelmatiedoston nimi 8 merkkiä       *
;  Päiväys:                Ohjelman päiväys               *
;  Tiedosto versio:            Ohjelman versio               *
;                                            *
;  Omistaja:               Ohjelman tekijän ja omistajan tiedot     *
;  Ohjelman tekijä:            Voi käyttää lisääkin tietoja halutessaan   *
;                      tai voi myös jättää kaikki kommentit     * 
;                      ja ohjelmatiedot kirjoittamatta.       *
;                                            *
;*****************************************************************************************
;                                            *
;  Ohjelman toiminta lyhyesti:                             *
;                                            *
;                                            *
;                                            *
;*****************************************************************************************
;                                            *
;  Huomautuksia:                                    *
;                                            *
;                                            *
;                                            *
;                                            *
;*****************************************************************************************
	list   p=16F84     ; list määrittää käytetyn piirin
	#include <p16F84.inc>   ; Prosessorille valmiiksi määritellyt 
				 ; muuttujat tiedostossa p16F84.inc
	__CONFIG  _CP_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _RC_OSC
; '__CONFIG' määrittää piirin perusasetukset:
; _CP_OFF 	
; _WDT_ON 	Watch Doc ajastin käytössä ON pois käytöstä OFF
; _PWRTE_ON 	Power Up ajastin käytössä ON pois käytöstä OFF
; _RC_OSC	Kello oskillaattorin valinta RC-piiri XT kide tai resonaattori
; Samat määritykset on tehty .inc tiedostossa. Jos ne tehdään tässä niin 
; tämän tiedoston määritykset kumoavat .inc tiedostossa tehdyt määritykset.
;*****************************************************************************************
;***** Muuttujien määritys.
w_temp    	EQU   0x0C    ; Muuttuja käytössä keskeytyksissä 
status_temp  	EQU   0x0D    ; Muuttuja käytössä keskeytyksissä 
; Käyttäjän määrittelemät muuttujat.
; Muuttujien niminä voi käyttää mitä tahansa nimiä, mielummin jotain toimintaan liittyvää,
; jolloin ohjelmasta tulee jotenkin ymmärrettävää. 
; Ohjelmassa on syytä käyttää selväkielistä tekstiä kommentteina toiminnasta yms.
; Ensiksi määritetään muuttujalle nimi esim: 
PIIRI	EQU	0x10		; PIIRI, ja vastaavuus EQU sekä muuttujan osoite 0x10
;*****************************************************************************************
	ORG   0x000      ; Resetointi osoite, ohjelma alkaa aina tästä osoitteesta
 	GOTO  ALKU      ; Hyppykäsky varsinaisen ohjelman aloituskohtaan 
	ORG   0x004      ; Keskeytyksessä aloitetaan tästä
	MOVWF  W_TEMP     ; Talletetaan W_rekisterin sisältö W_TEMP rekisteriin
	MOVF	STATUS,w    ; Siirretään STATUS rekisterin sisältö w_rekisteriin
	MOVWF	STATUS_temp   ; Talletetaan W_rekisterin sisältö STATUS_TEMP rekisteriin
;-----------------------------------------------------------------------------------------
; TÄHÄN VÄLIIN KIRJOITETAAN KESKEYTYKSESSÄ SUORITETTAVA OHJELMA.
;-----------------------------------------------------------------------------------------
	MOVF  STATUS_TEMP,W	; Palautetaan STATUS_rekisterin kopio W_rekisteriin.
	MOVWF	STATUS		; Palautetaan talletettu STATUS rekisterin tila.
	SWAPF  W_TEMP,f	; 
	SWAPF  W_TEMP,w	; Palautetaan talletettu W rekisterin tila.
	RETFIE			; Palataan ohjelmassa keskeytyneeseen kohtaan. 
;*****************************************************************************************
ALKU				; Käynnistyksen ja määrittelyjen jälkeen varsinainen 
				; ohjelma alkaa tästä.
; OHJELMAKOODI KIRJOITETAAN TÄSTÄ ETEENPÄIN.
; OHJELMAN LOPUSSA ILMOITETAAN KÄÄNTÄJÄLLE OHJELMAKOODIN LOPPUMINEN.
;*****************************************************************************************
		END           ; Ohjelmakoodi loppuu tähän.

Takaisin