LCD-modulit

Modulin käskyt joilla ohjataan modulin näkyviin tulevaa tekstiä ja näytön ominaisuuksia.


Kytkennällä voi testata modulin toiminnan. DBn kytkiminä voi käyttää ihan normaaleja kytkimiä,
samoin kuin RS kykimenä. E- kytkin on painonappi jossa voisi mahdollisesti käyttää jotain 
kytkinvärähtelyn poistoa. Potentiometrillä säädetään näytön kontrastia, potentiometriä ei välttämättä
tarvita jos täysi kontrasti riittää, silloin kytketään ko. piste GND pisteeseen. R/W signaali kytketään
1. jos piirin muistista luetaan, esim. prosessori käytössä.
Ohjauskäskyn data alkaa aina ykkösellä "1". Ykkösen paikka datasanassa määrää mikä käsky on kyseessä seuraavan 
taulukon mukaan. 

Näytön toiminta

Binary HEX
  DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0  
Tyhjennä näyttömuisti 0 0 0 0 0 0 0 1 01
Näyttö ja kursori alkutilaan 0 0 0 0 0 0 1 x 02 tai 03
Näyttömuistin osoitteen ominaisuudet. 0 0 0 0 0 1 1/D S 04 -> 07
Näyttö päälle / pois ja kursori 0 0 0 0 1 D U B 08 -> 0F
Näytön siirto / Kursorin siirto 0 0 0 1 DC R/L x x 10 -> 1F
Toiminnan asetus 0 0 1 8/4 2/1 10/7 x x 20 -> 3F
Aseta CGRAM osoite (merkkimuisti) 0 1 A A A A A A 40 ->7F
Aseta näytön osoite 1 A A A A A A A 80->FF
1 / D *1=Lisäys / 0=Vähennys R/L Siirto suunta *1=Oikealle / 0=Vasemmalle
S Näytön siirto 1=Päällä / *0=Pois 8/4 Dataväylän leveys *1=8 bit / 0=4 bit
D Näyttö 1=Päällä / *0=Pois 2/1 Näyttö 1=2 rivinen / *0=1 rivinen
U Kursori 1=Käytössä / *0=Pois 10/7 Merkkikoko 1=5x10 / *0=5x7 pistettä
B Kursori vilkutus 1=Päällä / *0=Pois x Ei merkitystä ko. tilanteessa
D/C Siirto 1=Näyttö / *0=Kursori * Oletus asetus
  Ohjaus linjat  
  E R/W RS    

Modulin käskyjen ja datan siirto.

1      

Modulin toiminta pulssin laskevalla reunalla.

Ei toimintaa.

0        

Luku modulilta

  1      

Kirjoitus modulille

  0      

Rekisterin valinta

    1  

Datarekisteri

Rekisterin valinta

    0  

Käskyrekisteri

Tyhjennä näyttömuisti. Näyttö tyhjennetään ja merkit poistetaan näytöltä.
Näyttö ja kursori alkutilaan. Näyttömuistin osoite asetetaan osoittamaan näytön vasemmassa yläkulmassa olevaan merkkiin.
Näyttömuistin osoitteen ominaisuudet. Kirjoitettaessa modulin näyttömuistiin, voi (1/D) näyttömuistin osoitetta joko 
lisätä(1*) tai vähentää(0) ja jo kirjoitettuja merkkejä samalla siirtää oikealle (S=1) tai kirjoittaa kuten normaalisi (S=0*), 
eli merkki lisätään aina edellisen oikealle puolelle. 
Näyttö päälle/pois ja kursori. Näyttö päällä (D=1) tai pimeä (D=0*). Kursori käytössä (U=1) tai pois käytöstä (U=0*).
Kursorin vilkutus (B=1) tai vilkkumaton kursori (B=0*).
Näytön siirto / Kursorin siirto. Kirjoitettuja merkkejä siirretään oikealle tai vasemmalle kursori pysyy paikoillaan (DC=1) 
tai kursoria siirretään (DC=0*) kirjoitettujen merkkien mukaan, aina seuraavaan merkkiin. 
Edelliseen liittyen siirtosuunnan valinta R/L, oikealle (R/L=1) tai vasemmalle (R/L=0). 
Toiminnan asetus. 8/4=käytetty dataväylän leveys. (8/4=1) dataväylän leveys on 8 bit ja (8/4=0*) leveys on 4 bit.
2/1=näytön asetus joko 1 rivinen (2/1=0*) tai 2 rivinen (2/1=1). 10/7=käytetty merkkimatriisi. (10/7=0*) merkkimatriisi
on 5x7 pistettä ja (10/7=1) merkkimatriisi on 5x10 pistettä.
x:llä merkityillä biteillä ei ohjaussanan kohdalla ole merkitystä.
*:llä merkityt ovat modulin oletusasetuksia.
Aseta CGRAM osoite. Modulissa on sisäinen merkkitaulukko jossa olevia merkkejä näytöllä esitetään, ja tällä osoitteella
määritetään mikä merkki esitetään. Modulin taulukko menee lähes ASCII taulukon mukaan joitain eroavaisuuksiakin on 
valmistajasta riippuen. Yleensä on kaivettava jostain käytetyn modulin datatiedot josta käytetyn taulukon merkit selviää. 
Aseta näytön osoite. Asetuksella määritetään kulloisenkin kirjoitettavan merkin paikka modulin näytöllä. Ensimmäisen rivin 
aloitusosoite, eli näytön vasemmassa yläkulmassa olevan merkin osoite on 00. Toisen rivin aloitusosoite on 40. 
Yleensä käytössä on automaattinen merkkimuistin lisäys, jolloin ei tarvitse antaa kuin ensimmäisen kirjoitettavan merkin
paikka. Merkkimuistin osoite annetaan HEX lukuna. 

Näytön merkkimuistin osoitteet.

  1 2 3 -- 15 16 -- 19 20 -- 31 32 -- 38 39 40
Rivi1 00 01 02 -- 0E 0F -- 12 13 -- 1E 1F -- 25 26 27
Rivi2 40 41 42 -- 4E 4F -- 52 53 -- 5E 5F -- 65 66 67
16 merkin näyttö
20 merkin näyttö
32 merkin näyttö
40 merkin näyttö

Aloitussivulle
Kytkentäpisteet
Modulin käynnistys
Modulin merkkitaulukko 
Kotisivu  Elektroniikka sivulle